dimecres, 3 d’octubre de 2018

IMPORTANT!!!!!

Degut a una petita incidència, el pagament de les inscripcions es faran el mateix dia de la Pujada al Morral, concretament a la zona habilitada al pàrquing de les pintures. Disculpeu les molèsties. 

Inscripcions abans del 5 d'octubre: socis 3€, no socis 5€.
El mateix dia de la cursa hi haurà un increment de 2€ sobre el preu d'inscripció.

dilluns, 10 de setembre de 2018

PROPERA PUJADA AL MORRAL

5ª PUJADA AL MORRAL i 1ª CRONOESCALADA                        
DATA: 7 d'octubre de 2018.

PROGRAMA I HORARI
 • 8:00 h: Concentració davant del Pavelló Poliesportiu i sortida cap a l’aparcament del Morral.
 • 8:15 a 8:30 h: Inscripcions d'última hora al lloc de sortida (caminada).
 • 8:30 h: Sortida caminada.
 • 8:30 a 9:00 h: Inscripcions d’última hora i lliurament de dorsals cronoescalada.
 • 9:15 h: Sortida cronoescalada.
 • 11 h: Avituallament final amb esmorzar per als participants.
 • 12 h: Entrega de premis.


INFORMACIÓ TÈCNICA
 • Nivells: caminada i cursa.
 • Distància: 4.800 metres aprox. (pujar i baixar), la distància de la cronoescalada seran uns 2.400 metres aprox.
 • Recorregut: sendera.
 • 1 avituallament líquid.
 • 1 avituallament líquid i sòlid a l'arribada.


REGLAMENT PUJADA AL MORRAL

1. Pot participar tota persona que accepti la distància, com el present reglament. L'edat mínima a la cronoescalada és de 14 anys.
2. Tots el menors d'edat hauran d'aportar a l'organització de la cursa l'autorització dels pares o tutors a l'hora de fer la inscripció. El document d’autorització estarà disponible en el lloc de sortida.
3.     Les persones inscrites a la cronoescalada disposaran de 1h per completar tot el recorregut.
4.     Qualsevol persona desqualificada de la cursa que vulgui seguir corrent, ho farà sota la seva única responsabilitat.
5.     Lliurament de dorsals: al lloc de sortida de 8:30 a 9:00 h.
6.   Preus de les inscripcions: 3€ socis, 5€ no socis. Aquestes s'hauran d'abonar mitjançant transferència bancaria al número de compte següent: ES55 0182 2475 0002 0006 5401. Les inscripcions realitzades el mateix dia de la cursa tindran un cost de 7€. 
7.     El dorsal haurà d'anar en un lloc visible i sense cap tipus de manipulació. En cas de no dur-se en aquestes condicions, no entrarà a les classificacions.
8.     L'organització de la cursa es reserva el dret d'anul·lar la prova o modificar-ne el seu recorregut si així es creu convenient.
9.  Davant inclemències climatològiques extraordinàries o causes de força major no atribuïbles a l'organització i que impossibiliten la celebració de la cursa, l'organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució de l'import de la inscripció.
10.     La participació a la cursa suposa l'acceptació d'aquest reglament.
11.  Es disposarà de serveis sanitaris a la sortida/arribada i durant tot el recorregut.
12.  En cas de superar el temps marcat (1h) i voler continuar la cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/a.
13.  Drets d'imatge: per inscriure's, s'autoritza a l'organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut, així com en materials de promoció i difusió.
14.  Tot allò que no estigui previst en aquest reglament, queda sota la decisió única de l'organització.
15.  L'organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits, abans, durant o després d'efectuar-se. El mateix dia de la sortida s'haurà de signar un document on el caminador/corredor assumeix la seva responsabilitat. 
16.    La cursa estarà degudament senyalitzada i autoritzada.
17.  Avituallament a la meitat del recorregut (líquid) i a la sortida/arribada (líquid i sòlid).
18.    Les classificacions de la cronoescalada seran:
o  Trofeu per als 3 primers atletes absolut masculí i 3 primeres absolut femení.
o  Trofeu per al primer local masculí i femení.